FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 Evropská unie
 Evropský sociální fond
 Operační program Zaměstnanost

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců 
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 
Doba trvání: červenec 2017 až červen 2019
Název projektu: FAST ČR - firemní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005248

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti FAST ČR, s.r.o., a zaměstnance partnerské společnosti projektu EUROHITY s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u obou uvedených zaměstnavatelů. 

Jaký problém projekt řeší: 
Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 267
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 227
Počet účastníků 54+: 12